Význam čištění vápenky

V současné době se společnost zasazuje o ochranu životního prostředí, proto by měl být čistý i rozvoj vápenky. V současnosti je nejrozšířenějším zařízením na kalcinaci vápence vertikální pec. Jeho konstrukční vlastnosti závisí především na způsobu spalování paliva a výrobní kapacitě pece. Podle druhu použitého paliva a různých způsobů spalování se šachtová pec dělí na retenční míchání a krádeže plynu.

Vápno je široce používáno v mnoha průmyslových odvětvích, včetně silnic, stavebnictví a chemického průmyslu, a podle zpráv je po něm vysoká poptávka. Vápenka vápencové pásy „shaanxi weihe“ oblast sucha je velmi bohatá na zdroje, pálené vápno je důležitým ekonomickým zdrojem příjmů místních lidí, ale tradiční zemní pec patří k zaostalé technologii, která byla formálním nařízením státu prohlášena za zastaralou, kouř a prach vznikající při přímých emisích do atmosféry, závažné ekologické znečištění životního prostředí, ovlivňují masovou produkci a život. Místní vláda proti tomu několikrát zasáhla, ale čas od času došlo k oživení. Jak splnit požadavky ochrany životního prostředí při výrobě vápna bylo vždy obtížným problémem pro místní obyvatele i státní správu na všech úrovních.

 

Naše země dnes klade ochranu životního prostředí jako důležitou podporu, přechod přes prvky ochrany, úzce spojuje ekonomický rozvoj a ochranu životního prostředí, zelené pece vedou vývoj obráceného přenosu transformace s ochranou životního prostředí, realizací harmonického soužití, životního prostředí a ekonomiky rozvoj spolu s transformací souřadnic, cesta zeleného rozvoje z regionů založených na zdrojích. Ochranu životního prostředí bychom měli brát jako důležitou hnací sílu při transformaci vývojového modelu a důležitý pohon motoru usilovat o zlepšení stability. Měli bychom aktivně zkoumat novou cestu rozvoje, která je nízkonákladová, nákladově efektivní, s nízkými emisemi a udržitelná. Efektivnost rozvoje by se měla měřit podle toho, zda se snížily náklady na zdroje, zlepšila se kvalita životního prostředí a zda se rozrostla odvětví úspory energie a ochrany životního prostředí.

 

V současné době máme novou technologii na výrobu vysoce aktivního vápna kvality, mikropočítačové automatické řízení, automatickou rovnoměrnost vsázky materiálu do vápenky, kalcinaci pece na teplotu pece, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, tlak vzduchu, např. čas online monitorování, kvalita vápna je stabilní, vysoká kvalita produktu, poptávka na trhu, ukazatele dopadu na životní prostředí splňují národní požadavky.


Čas odeslání: březen-05-2021

Zanechte svou zprávu

Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji