Výhody a nevýhody různých vápenných pecí

V dnešní době s postupnou realizací národohospodářské výstavby poptávka po vápně roste. Tradiční zemní pec však byla státem zakázána kvůli vysoké spotřebě energie, nízké tepelné účinnosti, vysoké rychlosti přepalování a vážnému znečištění. V dnešní době se hojně využívají nové mechanizované pece, které lze rozdělit na vertikální vápenné pece a rotační pece. Pak existují tři různé druhy vápenných pecí pro tyto dva druhy. Který z nich je ekonomičtější a šetrnější k životnímu prostředí? Porovnejme je;

 

1. Rotační pec je typ pece s velkou výrobní kapacitou, která se většinou používá v železářských a ocelářských podnicích k výrobě vápna s vysokou aktivitou a nízkým obsahem oxidu uhličitého, síry a fosforu. Tento typ vertikální pece má následující výhody: 1. Velký výrobní rozsah, může dosáhnout produkce 2000 t/d; 2. 2, může kalcinovat malé částice vápna; 3, snadno ovladatelný, zastavit vzduch, snadno znovu otevřít; 4. Kvalita produktu je jednotná a kvalita vápna je vysoká. Její nevýhodou je vyšší tepelná účinnost než u mechanizované šachtové pece. Zařízení má výhody velké hmotnosti, velkého půdorysu a vysokých investic. 5. Vysoká míra odstraňování problémů. 6. Zároveň, protože těsnicí výkon rotační pece je horší než u mechanizované vertikální vápenky, do pece uniká více vzduchu, takže koncentrace oxidu uhličitého je nízká. Podle provozních zkušeností podobného typu pecí v Číně není koncentrace oxidu uhličitého v pecním plynu obecně vyšší než 15 %, zatímco koncentrace oxidu uhličitého v plynu mechanizované vertikální vápenky může dosáhnout více než 30 %.

 

2, mechanizovaná vertikální vápenná pec je nejběžnější pecí v chemické výrobě, krmení a vypouštění popela jsou mechanizované, každá oblast kalcinace má automatický nástroj pro záznam teploty. Vnitřní průměr pece je 4,5-5,5m, efektivní výška je 20-30m a efektivní objem může dosáhnout 200-400m3. Požadavky na surovinu: vápenec stupeň 30-120 mm, velikost částic uhlí 20-50 mm. Tento typ pece má následující výhody: 1. Vysoký předehřívací a chladicí účinek a vysoká tepelná účinnost; 2. Malá stopa; 3. Nízké náklady na vybavení, méně pomocného vybavení a méně investic; 4, rychlost pohybu vápna je pomalá, méně práškového popela. Mechanizovaná vertikální vápenka je hlavním kalcinačním zařízením při výrobě cementu a oxidu hlinitého. Pec má výhody rozumného designu, pokročilé technologie, velké únosnosti přenosového zařízení, dlouhé životnosti a stabilního výkonu, který dokáže produkovat vysoce kvalitní vápno. Jeho nevýhody jsou: 1, velikost částic vápence je omezená, vysoká rychlost přepalování; 2. Vysoká úroveň provozu; 3. Pokud má palivo vysoký obsah síry, má vysoký obsah síry i hotový výrobek.

 

Chápete jejich výhody a nevýhody, respektive při nákupu vápenky nemáte konkrétní koncept?


Čas odeslání: 20. února 2021

Zanechte svou zprávu

Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji